Regnskap Landsmøtefondet 2012/2013

Bankinnskudd 01.02.2012                                                kr      322 757,31    

Renteinntekter                                                                             kr        11 296,51

Bankbeholdning 31.03.2013                                                      kr      334 053,82    

Legg igjen en kommentar