Benkeforslag og forhåndsstemmer i Generalforsamlingen

Styret har mottatt henvendelser om benkeforslag og forhåndsstemmer under Generalforsamlingen var i tråd med vedtektene.

Ingen av medlemmene som var til stede i Generalforsamlingen hadde med mer enn 5 forhåndsstemmer og samtlige var undertegnet.

Møteleder opplyste at det skulle føres opp tre kandidater på stemmesedlene. Selv om det på mange stemmesedler kun var ført opp ett navn finner ikke styret at dette er i strid med vedtektene.

§5 Stemmerett

Bare personlige medlemmer har stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Stemme kan avgis skriftlig i enkeltsaker og forøvrig ved fullmakt.

Et medlem kan ikke representere mer enn 5 andre medlemmer ved fullmakt.

Etter styrets oppfatning er derfor stemmegivingen og valgene gyldige.