Ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap informerer på sin hjemmeside om: Ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Der framgår blant annet: «Formelle krav om kvalifikasjoner er i hovedsak uendret. Tidligere krav om samtykke til å utføre visse typer arbeid er fjernet med unntak av reparasjon av elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III. Installatørprøven vil bli erstattet av en ny felles prøve for alle som skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til andres elektriske anlegg.»

Hele forskriften finner du på Lovdata.

I § 8 er spesifiseres «Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr»

Lagre