Foredrag holdt på Landsmøtet 2013, 6.-8. mai på Lillestrøm

PET/MR Noe for OUS Norge? – T. Bach-Gansmo

Medisinske Lasere. Praktisk-teknisk gjennomgang,definisjoner. – Jan Finn Johnsen, DICO AS

Der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring. – Gunveig Eide

Å skape den gode dagen. Etikk og verdier og litt moro i en hektisk hverdag – Henrik Syse, Forsker og filosof

Hvordan bli kvitt utrangert utstyr? – Trond Dahl Hansen, adm. direktør LFH

Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier. – Frode Lærum, Forskningsavdelingen Akershus universitetssykehus.

Hvordan kan vi gjennom offentlige anskaffelser bidra til innovasjon og nyskapning? – Kjetil Istad

Nytt østfoldsykehus – Elisabeth Gudmundsen, Prosjektsjef utstyr.

Akershus universitetssykehus – Marie Sleveland, Rådgiver

Akershus universitetssykehus – Stein Vaaler, Viseadministrerende direktør

Samhandlingsreformen – Arild Hammer

Patologi og fremtidens teknologi. – Ying Chen, Leder, Den norske patologforening

Medisinsk teknologi og IT – plug and play? – Thomas Bagley, Direktør, Teknologi og eHelse

IKT-arkitektur for MTU i nettverk – Morten Vågen

Informasjonssikkerhet – Kenneth Oppedal

 

 

 

 

 

Lagre

Lagre