MTF Generalforsamling 2014- Forslag til vedtektsendringer

MTF-styret legger fram forslag til endringer i vedtektene for Generalforsamlingen 2014.

I forslaget til vedtektsendringer foreslås blant annet under §5 Stemmerett: Fullmakter, på utfylt fullmaktsskjema, må være styret i hende minst 2 uker før generalforsamlingen finner sted.

Det er utarbeidet forslag til fulmaktsskjema

Lagre