Jobbkodeprosjektet- oppdatering 2014

Prosjektet for å forbedre og samkjøre jobbkoding ble opprinnelig initiert av MTF.  Innstilling til nasjonalt kodeverk ble sluttført i 2011.

Oppdaterte jobbkoder er forslag til korreksjoner i forhold til opprinnelig innstilling til kodeverk.  Innstillingen inneholder enkelte endringer, men endringene er forsøkt gjort slik at det ikke oppstår funksjonell konflikt mellom gamle og nye koder.

Helseforetakene oppfordres til å ta i bruk jobbkodene, noe som også vil være et godt utgangspunkt for overgang til ny nasjonal database/ FDV-program for MTU.

Jobbkodene og forklaringer finner du her: Jobbkodeprosjektet- oppdatering 2014

Jobbkoder

Lagre