Foredrag fra Landsmøtet 2014, 5.-7. mai på Ullensvang

Nytt fra DSB – Arild Hammer, Regionsjef DSB

Kan Preventivt vedlikehold skape uheldige konsekvenser? – Akershus Universitetssykehus

NKKN, Norsk Klassifisering Koding og Nomenklatur – Audny Stuen, Daglig leder NKKN

Smak og Behag, Det handler om å innfri forventningen – Helge Bergslien

Risikovurdering og Forebyggende vedlikehold i Statnett – Kerstin Bakke, Anleggsforvaltning, Statnett SF

Service og vedlikehold etter anskaffelsesfasen – Manuel Henriquez, Avdelingsleder MTV Service. Oslo Universitets Sykehus

God medisin for dialog og sammhandling – Hertvig Munthe-Kaas, Prosjektdirektør, LHF

Har vi fokus på service og vedlikehold i anskaffelsesfasen? – Trond Strømme, Oslo Universitetssykehus HF

Risikovurderinger og Prevantivt vedlikehold – Villy Rønneberg, Senioringeniør, DSB

Må du – Tør du – Unngår du? – Vivi Haavik Tønnessen, Spesialrådgiver/e-læringskonsulent

Ullensvang – Hans Edmund

 

Lagre

Lagre