Nasjonalt FDV-system, UNN satt i drift!

I dag (24.mars) satte UNN som første helseforetak Medusa i drift i det nasjonale prosjektet for felles FDV-system. «Endelig, etter mange års venting er vi glade for at vi i dag kan ta i bruk Medusa. Dette fagsystemet vil bety mye for medisinsk teknikk og sykehusene» sier Leiv Hellefossmo.

[Thor Marhaug tester ut Medusa]
[Thor Marhaug tester ut Medusa]
Nestemann ut er hele helse Midt-Norge, hvor planlagt dato for idriftsettelse er 28.april. BHM er noe faseforskjøvet i forhold til MTU på grunn av ny funksjonalitet som skal på plass, og BHM i Midt-Norge har sitt oppstartsmøte for konvertering denne uken.

Etter at det har blitt jobbet med anskaffelsen i flere år ble det i februar 2014 skrevet kontrakt med SoftPro Medical Solutions for et felles nasjonalt FDV-system for MTU og BHM. I løpet av sommeren og høsten ble det jobbet intenst med å spesifisere ny funksjonalitet for BHM og med felles register og hvilken informasjon som skal deles nasjonalt. I tillegg jobbet en teknisk arbeidsgruppe med driftsløsning og integrasjoner med andres systemer. Etter sommeren startet en egen arbeidsgruppe opp med NKKN og den har i løpet av høsten og vinteren gjort en formidabel ryddejobb med lokale koder. De har ryddet i ca 27.000 koder som nå sammenstilles til et sett med nye nasjonale NKKN-koder. Alt dette arbeidet har vært viktige elementer for å få på plass et velfungerende nasjonalt FDV-system med sammenliknbar informasjon fra de ulike helseforetakene. I alt 35 personer fra alle regioner har deltatt i arbeidsgruppene.

Prosjektet jobber i disse dager med å få på plass de nødvendige vedtakene i forhold til finansiering av sekretariatet som skal forvalte systemet. Som en del av den oppgaven vil også forvaltning av NKKN inngå. Sekretariatet vil bli bemannet med folk fra fagmiljøene fra flere HF og regioner, finansiert i fellesskap.

Prosjektet har vært i kontakt med alle helseforetakene i landet og bistår i planleggingen etter behov. Helgeland og OUS ligger nærmest i løypa for å starte opp, så ser det ut til å bli Førde, Fonna (BHM), Stavanger (BHM), Østfold (BHM) og Telemark. Flere er interessert i å starte opp til høsten og jobber nå med å planlegge sine innføringsprosjekter.

Et normalt innføringsprosjekt i et HF vil ta 2-3 måneder totalt, hvor hovedoppgaven for prosjektgruppen vil være validering av data 3-4 omganger for å se at alle data kommer korrekt inn i nytt system. Videre vil det være arbeid med de integrasjonene som ønskes med lokale systemer.

Prosjektgjennomføringsmodell
Prosjektgjennomføringsmodell

Ved spørsmål om lokale innføringsprosjekt, ta kontakt med Børge Godhavn på 99576089 eller borge.godhavn@faveoprosjektledelse.no

Lagre

Lagre

2 kommentarer om “Nasjonalt FDV-system, UNN satt i drift!

  1. Gratulerer med nytt FDV system. Lykke til med innføring og bruk av det nye systemet.

Det er stengt for kommentarer.