Innkalling til generalforsamling i Medisinsk Teknisk Forening

Som medlem innkalles du til generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen holdes under MTF Landsmøte i Bodø, den 20.mai kl 12.


Dersom du ønsker å ta opp saker som det skal gjøres vedtak på i generalforsamlingen, må disse være styrets leder i hende innen 3 uker før generalforsamlingen. Styret vil så gjøre disse kjent (på våre nettsider) for medlemmene innen 2 uker før generalforsamlingen.

Vedlegg til generalforsamling: (oppdatert 7. mai 2015)

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må sendes styrets leder innen 29.4.2015 på følgende adresse:

MTF v/ Stig Koteng
St.Olavs Hospital HF, Medisinsk Teknisk Avdeling, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim, evt. mail: stig.koteng@stolav.no

SAKSLISTE: (oppdatert 7 mai 2015)

 1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden evt. forhåndstemmer og fullmakter.
 2. Valg av ordstyrer og to referenter.
 3. Årsberetning
 4. Regnskap og revisors beretning
 5. Budsjett og årskontingent.
 6. Valg av styre, redaktør, revisor og valgkomite.
 7. Fondet for Medisinsk Teknisk Forening og Landsmøtefond.
 8. Handlingsplan/prioriterte tiltak
 9. Innkomne saker/forslag
  1. Forslag til navneendring på Foreningen
  2. Endring av vedtektenes § 8

 

Til pkt 6:

Valgperioden på 2 år løper nå ut for følgende personer:

Kasserer: Hanne Hungnes, Sørlandet Sykehus, Kr.sand.
Styremedlem: Bård Henningsen, Oslo Universitetssykehus HF

Fagredaktør HMT: Skal velges hvert år, pr. tiden: Øystein Jensen, Oslo Universitetssykehus HF

Valgkomite, skal velges hvert år, pr. tiden:

Monica Nyheim, Akershus Universitetssykehus, Øyvind Høyland, St.Olavs Hospital HF, Svein Medås, Helse Bergen HF

Årsberetning 2014/2015, regnskaper 2014/2015, budsjett 2015/2016 og eventuelt innkomne saker vil bli lagt ut på foreningens hjemmesider.

Vel møtt!

Trondheim, 7.4. 2015 Stig Koteng (sign.)

Lagre

Lagre