MTF Generalforsamling 2015 – Innkomne saker

MTF-styret legger frem følgende saker under Generalforsamlingen 2015

 • Forslag til navneendring på Foreningen, fra Medisinsk Teknisk Forening til Medisinsk Teknologisk Forening, herunder endring i vedtektenes § 1
 • Endring av vedtektenes § 8

Oppdatert saksliste:

 • Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden evt. forhåndstemmer og fullmakter.
 • Valg av ordstyrer og to referenter.
 • Årsberetning
 • Regnskap og revisors beretning
 • Budsjett og årskontingent.
 • Valg av styre, redaktør, revisor og valgkomite.
 • Fondet for Medisinsk Teknisk Forening og Landsmøtefond.
 • Handlingsplan/prioriterte tiltak
 • Innkomne saker/forslag:

Lagre