Nasjonalt FDV-system, nok en milepæl er passert.

MedusaMidt3

Den 12.mai kl 12:00 tok hele helseregion Midt i bruk Medusa. Dermed har begge de kontraktsfestede pilotene kommet i produksjon.

Det er klart at det har vært mer komplisert å få hele Midt over på nytt felles system enn det var å få på plass UNN, men nå har de klart det. Mange har stått på for å få det til, og det er bare å gratulere, sier prosjektleder for det nasjonale prosjektet, Børge Godhavn. Med Midt er også løsningen for single-sign-on på plass, og planen er at den også skal brukes på alle andre lokasjoner. Som en konsekvens av at dette er en regional løsning har Midt også jobbet med felles arbeidsprosesser, og de har sammen kommet frem til hvordan de skal legge inn data med et sett med obligatoriske felt i systemet. Det er viktig å merke seg at alt mtu som ble overført/konvertert til Medusa, er knyttet til et oppdatert NKKN-register.MedusaMidt2

Etter nærmere 10 års planlegging, frustrasjoner og hardt arbeid er vi endelig i mål, sier lokal prosjektleder Øystein Bitnes. Det har vært en flott regional gjeng som har samarbeidet og tatt ansvar – Vi har fått en god regional løsning. Det er ingen tvil om at innføringen av ny FDV-database har hatt en positiv effekt på det regionale samarbeidet, sier Avdelingssjef ved MTA, St.Olavs Hospital HF, Stig Koteng. Valideringsfasen gav oss større utfordringer enn forventet, men dette grundige forarbeidet vil lette tilsvarende prosess for de foretakene som kommer etter.

På landsmøtet i neste uke vil Øystein Bitnes og Leiv Hellefossmo fortelle om sine erfaringer med Medusa så langt. Det vil i tillegg bli avholdt et evalueringsmøte i Trondheim i uke 25 for prosjektgruppen og styringsgruppen, men andre interesserte kan oså melde seg på. Ta i så fall kontakt med Børge Godhavn på 99576089 eller borge.godhavn@faveoprosjektledelse.no

 

Tidligere innlegg: Nasjonalt FDV-system, UNN satt i drift

[Thor Marhaug tester ut Medusa]
[Thor Marhaug tester ut Medusa]
Lagre