Innkalling til generalforsamling 2016

Som medlem innkalles du til generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen holdes under MTF Landsmøte i Drammen, den 11.mai kl 16:30.

Dersom du ønsker å ta opp saker som det skal gjøres vedtak på i generalforsamlingen, må disse være styrets leder i hende innen 3 uker før generalforsamlingen. Styret vil så gjøre disse kjent (på våre nettsider) for medlemmene innen 2 uker før generalforsamlingen.

Innkalling til generalforsamling 2016. (pdf)  oppdatert 4. mai 2016

Innkomne saker. (pdf)

Årsberetning. (pdf)

En kommentar om “Innkalling til generalforsamling 2016

Det er stengt for kommentarer.