Utsettelse av ekstraordinær generalforsamling

Styret har besluttet at avholdelse av ekstraordinær generalforsamling, som etter planen skulle avholdes mandag 28. november 2016, vil bli utsatt.

Årsaken til denne beslutningen er en differanse som er blitt oppdaget mellom fjorårets regnskap som var tilsendt regnskapsfirma og det som ligger på våre nettsider.  Det er derfor ønskelig fra styret at dette rettes opp og ses sammen med tidligere regnskap og at revisor ser over det før presentasjon til medlemmene.

Ny innkalling med tilhørende sakspapirer vil følge når regnskapet er klart.

Tromsø 23. november 2016
Styret i Medisinsk teknologisk forening

Lagre

Lagre