Nyhetsbrev og løpende oppdateringer

Nyhetsbrev desember 2020

09.12.2020: Grunnet usikkerheten med covid-19, velger Styret i MTF å utsette neste MTF-Landsmøte i Kirkenes til våren 2022. Styret planlegger ett digitalt symposium høsten 2021. Generalforsamlingen vil avholdes digitalt våren 2021.