Innkalling til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Forening 2021

Som medlem innkalles du til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Foreningen. Generalforsamlingen avholdes på digital plattform, torsdag 3.juni kl 1515.

Påmelding til generalforsamlingen gjøres pr epost til Generalforsamling@medisinskteknologiskforening.no innen fredag 14 mai.

Innkalling til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Forening 2021.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt styret innen 6 mai 2021.

Agenda:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Godkjenning av fullmakter og forhåndsstemmer
3) Valg av ordstyrer
4) Valg av to referenter
5) Valg av to til å underskrive protokollen
6) Valg av tellekorps
7) Årsrapport, hva har MTF gjort i 2020. Inkludert URs rapport
8) Framlegg av årsregnskap 2020
9) Gjennomgang av Revisors beretning
10) Framlegg av Budsjett 2021
11) Valg
a. Styremedlemmer
b. Fagredaktør
c. Ny valgkomité
d. Revisor
12) Fastsettelse av ny årskontingent
13) Innkomne saker
14) Avslutning av GF