Innkalling til generalforsamling 2022

Innkalling til generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 holdes i forbindelse landsmøte mandag 13 juni kl. 17.00 i Kirkenes.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt styret innen 25 mai 2022.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av fullmakter og forhåndsstemmer
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av to referenter
 5. Valg av to til å underskrive protokollen
 6. Valg av tellekorps
 7. Årsrapport, hva har MTF gjort i 2021. Inkludert URs rapport
 8. Framlegg av årsregnskap 2021
 9. Gjennomgang av Revisors beretning
 10. Framlegg av Budsjett 2022
 11. Valg
  1. Styremedlemmer
  1. Fagredaktør
  1. Ny valgkomité
  1. Revisor
 12. Fastsettelse av ny årskontingent
 13. Innkomne saker
 14. Avslutning av GF’

Fullmaktskjema ligger her

Link til Resultat og balanseregnskap 2021 finner dere her

Link til årsrapport 2021 finner dere her

Link til Budsjett 2022-2023 finner dere her