Foredrag med Silvija Seres om «Helseteknologi for fremtiden»

I forbindelse med Generalforsamlingen 3. juni 2021, avholdes et foredrag med Silvija Seres om «Helseteknologi for
fremtiden». Dette starter kl 1400. Link til dette foredraget sendes medlemmer i MTF.

https://lnkd.in/ddgDjtr

Påmelding hvis du ikke har fått innkalling, ber du om her

Slik deltar du på Teams-møter via web:

Åpne møteinnkallelsen i Outlook. Høyreklikk på linken «click here to join meeting» og kopier lenken eller kopier tilsendt lenke. Kopier linken i nettleseren Edge, ikke internett Explorer. Du kan lime inn ved å høyreklikke og trykke lim inn (Ctrl + V). Dette åpner en nettside hvor du må velge «Fortsett i denne nettleseren». Det kan hende nettleseren spør om det er greit for Teams å bruke mikrofonen og kameraet. Tillat dette.

Skriv inn hele navnet ditt (Fornavn og etternavn), og velg innstillingene for lyd og video
Når du er klar, velger du «Bli med nå». Møtearrangøren vil slippe deg inn. Slå av mikrofonen på deg selv når du ikke prater.

Innkalling til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Forening 2021

Som medlem innkalles du til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Foreningen. Generalforsamlingen avholdes på digital plattform, torsdag 3.juni kl 1515.

Påmelding til generalforsamlingen gjøres pr epost til Generalforsamling@medisinskteknologiskforening.no innen fredag 14 mai.

Innkalling til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Forening 2021.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt styret innen 6 mai 2021.

Agenda:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Godkjenning av fullmakter og forhåndsstemmer
3) Valg av ordstyrer
4) Valg av to referenter
5) Valg av to til å underskrive protokollen
6) Valg av tellekorps
7) Årsrapport, hva har MTF gjort i 2020. Inkludert URs rapport
8) Framlegg av årsregnskap 2020
9) Gjennomgang av Revisors beretning
10) Framlegg av Budsjett 2021
11) Valg
a. Styremedlemmer
b. Fagredaktør
c. Ny valgkomité
d. Revisor
12) Fastsettelse av ny årskontingent
13) Innkomne saker
14) Avslutning av GF

Innkalling til MTF-Generalforsamling 2020

Innkalling:
oppdatert 30.04.20 og Budsjett oppdatert 080620:

Innkalling til Generalforsamling MTF, mandag 15.juni 2020

Vedlegg:

Her finner du fullmaktsskjema til bruk på generalforsamlingen