Årsrapport 2012

Rapport etter stattuene for MTF’s undervisningsrådet.
Undervisningsrådet har registrert en markert økning i interessen for å søke kompetansebevis på etterutdanningskurser.
Utviklingen fremgår av tabellen fra 2003 til 2012.
For å øke interesse til kompetansebevis besluttet Undervisningsrådet i 2011 å opptre med aktivt med innlegg i fagpressen og rundskriv til sykehus og leverandører.
Undervisningsrådet foreslår til å innføre et intensivt todelt kurs på til sammen 4-5 uker med en praksisperiode.
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2011 – Sekretariatet for undervisningsrådet. Medisinsk Teknisk Forening.

Rapporten handler om nedgangen i antall kandidater som ønsker å få et skriftlig bevis på ekstra kompetanse ut over det offentlige «samtykke». Undervisningsrådet forutsetter at grunnen til nedgangen ligger i den negative fokuseringen på helsevesenet i media, slik som: økonomiske problemer, saker om svindelforsøk osv. Konsekvensen er begrensede ressurser til videreutdanning.

MTF vil stå som ansvarlig organisator for arbeidet med å utvikle et kurstilbud som kunne gi nødvendig elektrofaglig kompetanse til kandidater som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i sin grunnutdannelse.

Undervisningsrådet består av leder Arne Rettedal, Universitetet i Stavanger, Ragnar Nedregård, Gjøvik, John S. Olsen, Tromsø, Jan Randa, Bergen, Sverre Bergmann, Trondheim, og Erik Fønstelien, sekretær.

Årsrapport 2011

MTF’s landsmøte år 2001

Styret i MTF arbeider med å finne arrangør av MTFL 2001. Det er allerede bestemt at MTFL 2002 skal arrangeres i Bergen.

Styret ønsker derfor å spørre Kirkenes sykehus om de er interessert i å være arrangør av MTFL 2001.

Ved tidligere landsmøter har antall utstillere vært i størrelsesorden 30-40 og en kan regne med 200-250 deltakere.

MTF’s landsmøte år 2001

MTF’s landsmøte år 2000

Styret i MTF har mottatt meldingen at Vestfold Sentralsykehus kan være aktuell som arrangør av MTF’s landsmøte i år 2000.

Styret ønsker i første omgang å komme med følgende føringer/anbefalinger for arrangementet:

  1. Tidspunkt: Primær første uka i mai, samordnes med anestesi- og intensivsykepleieres landsmøter og evt. andres møter.
  2. Hotell bør reserveres så snart som mulig.
  3. Programkomité utpekes av styret etter neste landsmøte.
  4. Arrangementskomité etableres lokalt, denne bør etablere kontakt med årets arrangementskomité.

MTF’s landsmøte år 2000