Bli medlem

Medisinsk Teknologisk Forening — MTF har omtrent 650 medlemmer.

Vi er ansatt i sykehus, annen offentlig virksomhet eller hos utstyrsleverandører. Vi kan sammenlignes med «olje i maskineriet», da vi utfører en rekke varierte og krevende oppgaver som er nødvendig for at helsesektoren skal fungere, vi:

  • utfører service, kontroll og vedlikehold av medisinsk utstyr
  • arbeider med forskning og utvikling av apparatur, målemetoder, mm
  • underviser, utarbeider lærebøker og undervisningsmateriell
  • er pådrivere i kvalitetssikringsarbeid i helsesektoren
  • arbeider fremtidsrettet i skjæringsfeltet mellom informasjonsteknologi og medisinsk teknologi
  • har klinisk rettede oppgaver i høresentraler, operasjonsvirksomheter og andre pasientnære virksomheter

Medlemskap

  1. ORDINÆR kr 350,- pr. år
  2. HONNØR kr 200,- pr. år
  3. ÆRESMEDLEM kr 0,- pr.år

Ifølge Vedtektene §4 Medlemskap fortsetter så lenge kontingent for inneværende år er betalt. Giro for innbetaling av kontingent sender vi normalt ut i 1. kvartal. Inkludert i medlemskapet er abonnement på tidsskriftet Helse-Medisin-Teknikk.

Medlemskap gir også fortrinnsrett til deltagelse på ulike arrangementer i regi av MTF til redusert pris, eventuelt gratis.

HER KAN DU MELDE DEG INN