Søknad om midler fra MTF’s fond

Formann for MTF Arne Rettedal skriver et brev til Alan Fields (Medisinsk Teknisk Avdeling – Haukeland sykehus), hvor det beklages for at søknaden vedrørende midler fra MTF’s fond ikke ble realitetsbehandlet av styret. Det skyldes at søknaden kom midt i ferien.

En del av styrers medlemmer er noe usikre på de prinsipielle sidene ved søknaden og ville gjerne ha en grundigere diskusjon rundt dette.

Vedrørende søknad om midler fra MTF’s fond

Søknad om midler fra MTF’s fond

Alan Fields, daglig leder for NKKN (Medisinsk teknisk avdeling) ønsker å rette en søknad om tildeling av midler fra MTF’s fond for 1995. Midlene skal brukes til å dekke reise- og oppholdsutgifter for en kinesisk delegat for deltakelse i møte i ISO/TC 210/WG 3 Nomenclature, som skal avholdes i Bergen 13.-15.09.1995.

Personen som søkes om midler er medisinsk-teknisk ingeniør ved Testing Center of State Bureau of Pharmaceutrical Administration of China (Ren Xiaoli).

Årsaken til at det fremmes søknaden, er at ansattes arbeidsgiver er meget knappet med økonomiske ressurser, som begrenser muligheter for å få delta i internasjonalt arbeid. Det bør være et mål for MTF å styrke internasjonale forbindelser.

Søknad om midler fra MTF’s fond

Brev – Velkommen til Medisinsk Teknisk Forening

Med dette brevet følger det en del informasjon om MTF.

HMT er et foreningens fagblad og i nr. 1/94 side 12 finner man en nærmere presentasjon. Hvert år avholder MTF et landsmøte med generalforsamling.

MTF tilstreber seg å være en aktiv forening og har fått anerkjennelse hos de offisielle myndigheter, som benytter MTF som en høringsinstans.

Foreningen er en ideell forening som ikke er knyttet til hverken fagforening eller politisk parti. MTF har ca 330 medlemmer fordelt på medisinsk teknisk personell, leger, sykepleiere, forskere, firmaer og serviceingeniører.

Et brev – Velkommen til MTF

Brev – Søknad om støtte til prosjekt

Svein Inge Isdal (elektronikk ingeniør på MTA ved Ullevål sykehus i Oslo) søker om økonomisk støtte til to prosjekter fra MTF.

Prosjektene er:

  • Samling av data (for narkosegassmålinger i arbeidsmiljø) for å lage en artikkel om dette i Helsetjenesten)
  • Undersøkelse av tekniske og økonomiske forhold rundt hyperbilirubinimi behandling med lys.

Les resten av innholdet i:

Søknad om støtte til prosjekt

Statutter – Fondet for Medisinsk Teknisk Forening

7 paragrafer av statutter til Fondet for MTF:

  1. Fondet er opprettet ved vedtak av MTF’s generalforsamling 1988. Fondets midler skaffes til veie ved donasjoner fra firma til MTF.
  2. Det er Kassereren i MTF som skal føre fondets regnskap, som revideres av MTF’s revisor. Revidert regnskap og årsmelding legges fram ved MTF’s generalforsamling.
  3. Formålet med de midler som årlig står til disposisjon er å fremme å støtte medisinsk teknisk arbeid blandt medlemmene i MTF.

Les resten av innholdet i:

Fondet for MTF, statutter