Viktig melding om Medisinsk teknologiforvaltning

Dette faget er nå «overtatt» av MTF ved dets utdanningsråd (UR). Det betyr at faget
inntil videre gis som kurs i vårsemesteret. Faget gir ikke studiepoeng, men tilfredsstiller kravene til «MTF-godkjenning» og til «teoridelen» i samtykkeordningen til DSB. Kursavgiften er fremdeles kr. 700,

Påmelding til arne.rettedal@uis.no

Mvh Arne Rettedal (UiS-pensjonist og leder av UR i MTF)