Landsmøte 1993 – forslag til sak

Fra: Bjørnar Pettersen, Nordland Sentralsykehus, Medisinsk teknisk avdeling
Til: Ståle Lybekk, Medisinsk Teknisk Forening

 

Bjørnar Pettersen ber om at følgende tema/sak blir vurdert av styret i MTF med tanken på å få den talt opp på årets landsmøte.

Innenfor flere områder av MTU blir det aktuelt å behandle data/signalene fra utstyret videre i EDB-utstyr. Et av områdene der er kommet: lengst er innenfor laboratorievirksomhet, først og fremst klinisk kjemisk laboratorium. Det er en sterk utvikling innenfor mikrobiologi, patologi og immunologi.

Et annet og stort aktuelt område er innen bildediagnostikk.

Innen radiologi står vi foran en stor utvikling, og denne vil spesielt komme innen lagring av bildedata og viderebehandling av disse.

Landsmøte 1993 – forslag til sak

MTF – Landsmøte 1992

I samarbeid med NFBT, avholder MTV sitt landsmøte på Gjøvik. Kurset i anatomi/fysiologi, som hadde pause i fjor, avsluttes med denne tredje foreleseningsrunden. Forelesere blir som tidligere Arne Rettedal og Helge Bergslien.

Landsmøtet vil gå av stabelen i tidsrommet 3.-5. juni 1992 på Gran Hotel. Det blir satt opp en utstilling med et utvalg av medisinsk utstyr, som er /blitt tilgjengelig på det norske markedet.

Landsmøte 1992

Landsmøte 1991. MTF og NFBT

Landsmøte for MTF og NFBT vil bli avholdt i Kristiansand. Kurset i Anatomi Fysiologi har tatt en pause og det bil hovedsaklig dreie seg om lasere i år. Det vil også bli avholdt endel foredrag vedrørende bygging av det nye sentralsykehuset i Kristiansand.

21 April vil det bli avholdt generalforsamling for MTF
22 April vil emne være Nytt Sentralsykehus i Vest Agder
23 og 24 April vil emne være Laserteknikk

Det vil i forbindelse med landsmøte også avholdes en utstilling av medisinsk utstyr.

Parallelt med foredragene 22 april vil det bli mulighet for omvisning på det nye sykehuset for mindre grupper.

Som påmelding gjelder innbetalt kursavgift og vedlagte påmeldingsblankett.

Les kursprogram til MTF/NFBT landsmøte 1991 i:

Landsmøte 1991

 

Ang. MTF’s landsmøte 1988

Styret ved  MTF har diskutert om man burde flytte landsmøtet fra Lillehammer til Trondheim pga. den store messen «Med Tech 88» som planlegges i Trondheim 7.-10. juni 1988.

I henhold til foreningens vedtekter, skal tid og sted for landsmøtene, bestemmes av generalforsamlingen. Det er foreslått at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i Sandefjord i tidsrommet 10.08.-02.09.87. Kun en sak tas opp: styrets forslag om å flytte landsmøtet.

Ang. MTF’s landsmøte 1988

Landsmøtet 86 (Forslag til budsjett)

Vedlagt følger forslag til program og budsjett for landsmøtet 86. Alle foredragsholdere er klare. Programmet har 3 foredrag om ultralyd – er det for mye, hvilket skal i så fall kuttes? Bør foredragene om hygiene og etikk (hvordan medisinsk teknisk personale bør opptre…) få som B-sesjon, dvs. parallell-sesjon?

I budsjettet er det regnet med 120 betalende deltakere. Busstransport til og fra sentrum er tatt med. Det er kalkulert med 15 foredragsholdere.

Forslag til budsjett til landsmøte i Bergen, 1986