MTF Landsmøtet 2023

Medisinsk
Teknologisk Forening
Landsmøte 2023

Vi inviterer nå til årets konferanse som finner sted i Oslo, på Radisson BLU Scandinavia hotel 12.-14. juni 2023.

Frist for Early bird

Ved påmelding innen 1. mars er deltakeravgiften for medlemmer kr 3.000,-

Ikke medlem: 4000,-

Etter 1. mars medlem: kr 3.500,-

Ikke medlem: 4500,-

Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffepauser begge dager.

For påmelding følg linken under

Medisinsk Teknologisk Forening (mtflandsmote.no)

Nye styrekandidater til MTF

Medisinsk teknologisk forening (MTF) er en ideell forening, som skal representere de medisinsk teknologiske fagmiljøene i Norge.
MTF har som formål å knytte sammen landets medisinsk teknologiske fagmiljøer; herunder medisinsk teknologiske avdelinger ved våre sykehus, leverandører av medisinsk teknologisk utstyr (MTU), ulike helseinstanser og utdanningsinstitusjoner innen medisinsk teknologi.
MTF har en ambisjon om å være en relevant aktør og ønsket samarbeidspartner for våre helseinstanser.
Styrearbeidet i MTF omfatter utvikling av MTFs strategi i forhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter og føringer gitt av generalforsamlingen (GF). Videre har styret et eierforhold for gjennomføring av de årlige landsmøtene og eventuelle fagsymposier.
Styret kan også utnevne ulike fagråd til arbeid med konkrete/spesifikke saker, som eksempelvis utdanning/etterutdanning.
Styret i MTF skal ha en god helseregionsfordeling og har som intensjon å møtes hver måned, med unntak av sommerperioden. Anslagsvis er det ti (10) møter pr år.


For perioden 2022-2024 er det nå behov for tre (3) nye kandidater til styret.
Ved å sitte i MTFs styre har du mulighet for å påvirke og beslutte retningen til MTF.
Hvis du syns dette høres interessant ut eller har ytterligere spørsmål – send en e-post til valgkomiteens medlemmer. Svarfrist torsdag 05.mai.


Valgkomiteen kan nås på følgende e-postadresser:

Elin Berg Chruickshank Rubach – elruba@ous-hf.no

Malvin Oddvar Gismervik – malvin.oddvar.gismervik@nordlandsykehuset.no

Kirst Legernes – kirst.legernes@helse-bergen.no

Vi håper å høre fra deg!
Hilsen MTFs valgkomité

MTF-Landsmøte 2022 i Kirkenes

Landsmøte 2022 i Kirkenes blir avholdt 13.juni – 15.juni ( Uke 24 )

På vegne av Medisinsk Teknologisk Forening ønsker vi å invitere deg til Landsmøtet i Kirkenes den 13. – 15. juni 2022.

For mer informasjon om landsmøtet se her

Programhefte for landsmøte finner dere her

Følg denne linken for å registrere deg.

Priser:

Deltaker, medlem MTF: Innen 1. mars kr 4200. Etter 1. mars: kr 4600

Deltaker, ikke medlem: Innen 1. mars: kr 4650. Etter 1. mars: kr 5050

Deltakeravgift inkluderer faglige sesjoner, lunsj & kaffepauser samt konferansemateriell.

Ønsker du å bli medlem i Medisinsk Teknologisk Forening? Gå inn via denne linken

Utstilling

For informasjon vedr. utstilling ta kontakt på mail@kongress.no

Vi ser frem til å se deg i Kirkenes i juni.

Innkalling til MTF-Generalforsamling 2020

Innkalling:
oppdatert 30.04.20 og Budsjett oppdatert 080620:

Innkalling til Generalforsamling MTF, mandag 15.juni 2020

Vedlegg:

Her finner du fullmaktsskjema til bruk på generalforsamlingen

Ny informasjon om MTF Generalforsamling og Symposium 2020

MTF Generalforsamling og Symposium 18 – 19. mars 2020, blir dessverre avlyst grunnet koronavirus. Det er pålagte reiserestriksjoner for ansatte ved helseforetakene, basert på risikovurdering, samt råd fra FHI.

Grunnet koronavirus blir Generalforsamlingen – MTF utsatt. Styret jobber med gjennomføring digitalt.

Påmelding til symposiet

Program for symposium

Link til informasjon om Generalforsamling

Innkalling til MTF-Generalforsamling 2019

Innkalling:
Innkalling til Generalforsamling 25.april 2019 kl 16:00 – 17:00. Generalforsamlingen avholdes i Bergen, Radisson Blu Royal Hotel,
i forbindelse med MTFL 2019.

Vedlegg:

Sak 3. Årsberetning 2018

MTF Årsrapport 2018

vedlegg, Årsrapport for Utdanningsrådet 2018

Sak 4 .Resultat og balanseregnskap 2018

Resultat og balanseregnskap 2018

Revisors beretning 2018

Sak 5. Budsjett 2019 og 2020

Budsjett 2019 og 2020

Sak 6. Innkomne saker/forslag:
Endringsforslag, Vedtekter for Medisinsk Teknologisk forening MTF

Endringsforslag, Vedtekter for MTF-Fondet