Innkalling til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Forening 2021

Som medlem innkalles du til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Foreningen. Generalforsamlingen avholdes på digital plattform, torsdag 3.juni kl 1515.

Påmelding til generalforsamlingen gjøres pr epost til Generalforsamling@medisinskteknologiskforening.no innen fredag 14 mai.

Innkalling til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Forening 2021.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt styret innen 6 mai 2021.

Agenda:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Godkjenning av fullmakter og forhåndsstemmer
3) Valg av ordstyrer
4) Valg av to referenter
5) Valg av to til å underskrive protokollen
6) Valg av tellekorps
7) Årsrapport, hva har MTF gjort i 2020. Inkludert URs rapport
8) Framlegg av årsregnskap 2020
9) Gjennomgang av Revisors beretning
10) Framlegg av Budsjett 2021
11) Valg
a. Styremedlemmer
b. Fagredaktør
c. Ny valgkomité
d. Revisor
12) Fastsettelse av ny årskontingent
13) Innkomne saker
14) Avslutning av GF

Innkalling til MTF-Generalforsamling 2020

Innkalling:
oppdatert 30.04.20 og Budsjett oppdatert 080620:

Innkalling til Generalforsamling MTF, mandag 15.juni 2020

Vedlegg:

Her finner du fullmaktsskjema til bruk på generalforsamlingen

Ny informasjon om MTF Generalforsamling og Symposium 2020

MTF Generalforsamling og Symposium 18 – 19. mars 2020, blir dessverre avlyst grunnet koronavirus. Det er pålagte reiserestriksjoner for ansatte ved helseforetakene, basert på risikovurdering, samt råd fra FHI.

Grunnet koronavirus blir Generalforsamlingen – MTF utsatt. Styret jobber med gjennomføring digitalt.

Påmelding til symposiet

Program for symposium

Link til informasjon om Generalforsamling

Innkalling til MTF-Generalforsamling 2019

Innkalling:
Innkalling til Generalforsamling 25.april 2019 kl 16:00 – 17:00. Generalforsamlingen avholdes i Bergen, Radisson Blu Royal Hotel,
i forbindelse med MTFL 2019.

Vedlegg:

Sak 3. Årsberetning 2018

MTF Årsrapport 2018

vedlegg, Årsrapport for Utdanningsrådet 2018

Sak 4 .Resultat og balanseregnskap 2018

Resultat og balanseregnskap 2018

Revisors beretning 2018

Sak 5. Budsjett 2019 og 2020

Budsjett 2019 og 2020

Sak 6. Innkomne saker/forslag:
Endringsforslag, Vedtekter for Medisinsk Teknologisk forening MTF

Endringsforslag, Vedtekter for MTF-Fondet