Innkalling til MTF-Generalforsamling 2020

Innkalling:
oppdatert 30.04.20 og Budsjett oppdatert 080620:

Innkalling til Generalforsamling MTF, mandag 15.juni 2020

Vedlegg:

Her finner du fullmaktsskjema til bruk på generalforsamlingen

Innkalling til MTF-Generalforsamling 2019

Innkalling:
Innkalling til Generalforsamling 25.april 2019 kl 16:00 – 17:00. Generalforsamlingen avholdes i Bergen, Radisson Blu Royal Hotel,
i forbindelse med MTFL 2019.

Vedlegg:

Sak 3. Årsberetning 2018

MTF Årsrapport 2018

vedlegg, Årsrapport for Utdanningsrådet 2018

Sak 4 .Resultat og balanseregnskap 2018

Resultat og balanseregnskap 2018

Revisors beretning 2018

Sak 5. Budsjett 2019 og 2020

Budsjett 2019 og 2020

Sak 6. Innkomne saker/forslag:
Endringsforslag, Vedtekter for Medisinsk Teknologisk forening MTF

Endringsforslag, Vedtekter for MTF-Fondet

Årsberetning nov. 1986 – mai 1988, Medisinsk Teknisk Forening

I denne perioden har det vært holdt 10 styremøter, hvorav tre telefonmøter.

Styret har vært spesielt opptatt av området kvalitetssikring av MTU. Det ble satt i gang to prosjekter (Statens Rasjonaliseringsdirektorat/STEM og Sosialdepartementet/Veritas).

MTF har vært bidragsyter/høringsinstans for «Håndbok for utstyrsforvaltning» og «Mønster for Kvalitetshåndbok for MTU».

MTF er også med i en arbeidsgruppe som skal se på nødvendige tiltak for å unngå forveksling av O2 og CO2 kolber.

Styret av MTF utarbeidet en strategisk plan med følgende  prioriteringer:

  1. Prioritering av fagtidsskriftet MT.
  2. Å opprettholde landsmøtearrangementene og drive kursvirksomhet.
  3. Å arbeide for at MTF skal bli et reelt korrektiv til tiltak som myndighetene og andre setter iverk innenfor fagområdet.
  4. Å høyne fagets anseelse.

Les Forslag til retningslinjer for tidsskriftsamarbeid mellom MTF, NFBT, NFMS og FSTL i:

Årsberetning 1986-1988