Brev fra Sentralsykehuset i Østfold

Fra: Lindy Alfredsen (Sentralsykehuset i Østfold)
Til: Roar Olsen (MTF, Lillehammer fylkessykehus)

 

Neste generalforsamling nærmer seg, og med det også valg.

Lindy Alfredtsen som er formann i valgkomiteen vil gjerne ha tilsendt fra alle medlemmer som er på valg, og eventuelt om man ønsker å fortsette i styret.

Et brev fra Sentralsykehuset i Østfold

 

Forslag til endring av vedtekter for MTF

§ 4 Medlemskap:

Endringsforslag:

 1. Medlemskap i foreningen er personlig.
 2. Medlemmer kan være personer som arbeider innen fagområdet medisinsk teknikk og som er ansatt ved:
 • norske helseinstitusjoner;
 • norske forskningsinstitusjoner og universitet;
 • norske produksjon- og leverandørfirma av MTU

§ 5 Stemmerett:

Alle medlemmer unntatt firmarepresentanter har stemmerett ved medlemsmøter og generalforsamling. Firmarepresentanter har tale- og forslagsrett. Hvert medlem har 1 stemme.

Forslag til endring av vedtekter for MTF

Konstituerende generalforsamling/Medlemskap i MTF

Fra: Per W. Torgersen sekretær i MTF
Til: Deltakere på konstituerende generalforsamling og personer som har sendt registreringsskjema til interimstyret

 

Vedlagt oversendes referat fra konstituerende generalforsamling i MTF, samt bankgiroblankett for innmelding i foreningen.

Det finnes ikke vedlagte referat og bankgiroblankett, derfor er det umulig å referere fra disse dokumentene.

Konstituerende generalforsamling,medlemskap i MTF

Konstituerende generalforsamling, 7.05.1984

Sted: Strand hotell, Fevik

Saksliste:

 1. Møteinnkalling/saksliste.
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Avstemningprosedyre/godkjennelse av forhåndsstemmer.
 4. Forslag om opprettelse av en medisinsk teknisk forening.
 5. Formålsparagraf.
 6. Medlemskap i foreningen.
 7. Godkjenning av medlemmer.
 8. Lover for foreningen.
 9. Valg: formann, sekretær, styremedlemmer, varamenn, revisor, valgkomite.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Budsjett.
 12. Utgivelse av tidsskriftet.
 13. Arrangement av landsmøte 1985.

Referat fra konstituerende generalforsamling 1984

Sakspapirer til konstituerende generalforsamling, 7.05.1984

Sted: Strand hotell, Fevik

Saksliste:

 1. Møteinnkalling/saksliste.
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Avstemningprosedyre/godkjennelse av forhåndsstemmer.
 4. Forslag om opprettelse av en medisinsk teknisk forening.
 5. Formålsparagraf/målsetting.
 6. Medlemskap i foreningen.
 7. Godkjenning av medlemmer.
 8. Lover for foreningen.
 9. Valg: formann, sekretær, styremedlemmer, varamenn, revisor, valgkomite.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Budsjett.
 12. Utgivelse av tidsskriftet.
 13. Arrangement av landsmøte 1985.

Sakspapirer til konstituerende generalforsamling 07.05.1984

Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag

Interimstyret fikk følgende mandat på møtet i Haugesund 2.11.83:

«Forestå arbeidet med opprettelse av en faglig forening for personell som arbeider med reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og er ansatt ved norske helseinstitusjoner.

Det skal utarbeides forslag til målsetting og vedtekter for foreningen. Det skal inviteres til konstituerende generalforsamling så snart dette er praktisk mulig».

Interimstyret har gjort et stort og godt arbeid med denne saken. Likevel er det en del spørsmål som melder seg etter gjennomlesning av interimstyrets forslag.

Les videre om Interimstyrets forslag samt Endringsforslag i:

Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag

 

 

Valgkomiteens innstilling til konstituerende generalforsamling, 7.05.1984

Det vises til interimstyrets ekspedisjon av 19.3.84 vedrørende invitasjon til konstituerende generalforsamling for MTF mandag 7. mai 1984.

Da det ikke eksisterer noen formell valgkomite, har interimstyret fungert som valgkomite.

Følgende innstilling foreligger:

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent
Sak 9: Valg
Sak 13: Arrangement av landsmøte 1985

 

Les resten av innholdet i:

Valgkomiteens innstilling til konstituerende generalforsamling 07.05.1984