Innkalling til generalforsamling 2022

Innkalling til generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 holdes i forbindelse landsmøte mandag 13 juni kl. 17.00 i Kirkenes.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt styret innen 25 mai 2022.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av fullmakter og forhåndsstemmer
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av to referenter
 5. Valg av to til å underskrive protokollen
 6. Valg av tellekorps
 7. Årsrapport, hva har MTF gjort i 2021. Inkludert URs rapport
 8. Framlegg av årsregnskap 2021
 9. Gjennomgang av Revisors beretning
 10. Framlegg av Budsjett 2022
 11. Valg
  1. Styremedlemmer
  1. Fagredaktør
  1. Ny valgkomité
  1. Revisor
 12. Fastsettelse av ny årskontingent
 13. Innkomne saker
 14. Avslutning av GF’

Fullmaktskjema ligger her

Link til Resultat og balanseregnskap 2021 finner dere her

Link til årsrapport 2021 finner dere her

Link til Budsjett 2022-2023 finner dere her

Nye styrekandidater til MTF

Medisinsk teknologisk forening (MTF) er en ideell forening, som skal representere de medisinsk teknologiske fagmiljøene i Norge.
MTF har som formål å knytte sammen landets medisinsk teknologiske fagmiljøer; herunder medisinsk teknologiske avdelinger ved våre sykehus, leverandører av medisinsk teknologisk utstyr (MTU), ulike helseinstanser og utdanningsinstitusjoner innen medisinsk teknologi.
MTF har en ambisjon om å være en relevant aktør og ønsket samarbeidspartner for våre helseinstanser.
Styrearbeidet i MTF omfatter utvikling av MTFs strategi i forhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter og føringer gitt av generalforsamlingen (GF). Videre har styret et eierforhold for gjennomføring av de årlige landsmøtene og eventuelle fagsymposier.
Styret kan også utnevne ulike fagråd til arbeid med konkrete/spesifikke saker, som eksempelvis utdanning/etterutdanning.
Styret i MTF skal ha en god helseregionsfordeling og har som intensjon å møtes hver måned, med unntak av sommerperioden. Anslagsvis er det ti (10) møter pr år.


For perioden 2022-2024 er det nå behov for tre (3) nye kandidater til styret.
Ved å sitte i MTFs styre har du mulighet for å påvirke og beslutte retningen til MTF.
Hvis du syns dette høres interessant ut eller har ytterligere spørsmål – send en e-post til valgkomiteens medlemmer. Svarfrist torsdag 05.mai.


Valgkomiteen kan nås på følgende e-postadresser:

Elin Berg Chruickshank Rubach – elruba@ous-hf.no

Malvin Oddvar Gismervik – malvin.oddvar.gismervik@nordlandsykehuset.no

Kirst Legernes – kirst.legernes@helse-bergen.no

Vi håper å høre fra deg!
Hilsen MTFs valgkomité

MTF-Landsmøte 2022 i Kirkenes

Landsmøte 2022 i Kirkenes blir avholdt 13.juni – 15.juni ( Uke 24 )

På vegne av Medisinsk Teknologisk Forening ønsker vi å invitere deg til Landsmøtet i Kirkenes den 13. – 15. juni 2022.

For mer informasjon om landsmøtet se her

Programhefte for landsmøte finner dere her

Følg denne linken for å registrere deg.

Priser:

Deltaker, medlem MTF: Innen 1. mars kr 4200. Etter 1. mars: kr 4600

Deltaker, ikke medlem: Innen 1. mars: kr 4650. Etter 1. mars: kr 5050

Deltakeravgift inkluderer faglige sesjoner, lunsj & kaffepauser samt konferansemateriell.

Ønsker du å bli medlem i Medisinsk Teknologisk Forening? Gå inn via denne linken

Utstilling

For informasjon vedr. utstilling ta kontakt på mail@kongress.no

Vi ser frem til å se deg i Kirkenes i juni.

Foredrag med Silvija Seres om «Helseteknologi for fremtiden»

I forbindelse med Generalforsamlingen 3. juni 2021, avholdes et foredrag med Silvija Seres om «Helseteknologi for
fremtiden». Dette starter kl 1400. Link til dette foredraget sendes medlemmer i MTF.

https://lnkd.in/ddgDjtr

Påmelding hvis du ikke har fått innkalling, ber du om her

Slik deltar du på Teams-møter via web:

Åpne møteinnkallelsen i Outlook. Høyreklikk på linken «click here to join meeting» og kopier lenken eller kopier tilsendt lenke. Kopier linken i nettleseren Edge, ikke internett Explorer. Du kan lime inn ved å høyreklikke og trykke lim inn (Ctrl + V). Dette åpner en nettside hvor du må velge «Fortsett i denne nettleseren». Det kan hende nettleseren spør om det er greit for Teams å bruke mikrofonen og kameraet. Tillat dette.

Skriv inn hele navnet ditt (Fornavn og etternavn), og velg innstillingene for lyd og video
Når du er klar, velger du «Bli med nå». Møtearrangøren vil slippe deg inn. Slå av mikrofonen på deg selv når du ikke prater.