Brev til Norsk Radiografforbund

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Norsk Radiografforbund

 

MTF takker for den interesse Norsk Radiografforbund viser en nystartede forening. Opplysninger om foreningen finner man i første nummer av MTF’s nystartede tidsskriftet «Medisinsk Teknikk». Ut over dette vil MTF arbeide med opplæring innenfor fagfeltet medisinsk teknikk.

Foreningen arbeider med planer for et kurs som vil omhandle kontroll, sikkerhetstiltak, service og vedlikehold av røntgenapparater, fremkallingsenheter og annet bildeldannende utstyr. Videre blir det tatt strålefysikk og strålevern i henhold til de krav og retningslinjer SIS gir.

All informasjon om fremtidig kursvirksomhet blir å finne i tidsskriftet «MT», hvor det også blir presentert detaljerte kursprogram.

Et brev til Norsk Radiografforbund

Brev fra Fylkessjukehuset i Ålesund

Fra: Fylkessjukehuset i Ålesund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Underteikna er formann i Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk. Det er ein underforening av Norsk Legeforening og ein arbeider der med å fremje utvikling av ultralyddiagnostikk i alle kliniske disiplinar.

Underteikna er informert om at dei medisinsk tekniske speisalistar som arbeider på norske sjukehus no har danna ei forening og vil med dette skrivet gjere merksam på eksistensen av Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk.

Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk ynskjer å komme i kontakt med foreningen Dykkar på det viset at Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk stiller seg positivt til om folk i Dykkar forening ynskjer såkalla assosiert medlemskap.

Et brev fra Fylkessjukehuset i Ålesund

2 Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Radiografforbund’s strålevernutvalg er i Aftenposten 9.5.84 blitt kjent med at MTF er startet.

Norsk Radiografforbund ber om opplysninger om den nystartede foreningen. Forbundet er også interessert i programmet for opplæringskurset, og om mulig referat fra samlingen i Fevik.

2 Et brev fra Norsk Radiografforbund

Innlegg til aviser

I en tid da massemedia viser økende interesse for pasientsikkerhet og skader/uhell i forbindelse med teknisk utstyr på sykehus, har det kanskje interesse for Deres lesere at det nylig er dannet MTF.

MTF er en ideell forening for behandling av teknisk faglige problemstillinger.

Innlegg ble sendt til:

  • Dagbladet «Nordlys»
  • Dagbladet «Tromsø»
  • «Harstad Tidende»
  • «Fremover»
  • «Nordlandsposten»
  • «Nordlands Framtid»

Innlegg til aviser

Vedrørende artikkel i Dagbladet 2. 03.1984

Det vises til vedlagte kopi av artikkel i Dagbladet 2. mars 1984 hvor det framgår at interimstyret for interesseorganisasjon for medisinsk teknisk personell arbeider med tanke på en bedre løsning for kontroll av medisinsk teknisk utstyr enn den det er i dag.

Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr, som utfører den offentlige kontroll på vegne av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).

Les artikkelen «Vi er uskyldige» i:

Vedr. artikkel i Dagbladet, 1984