Utkast til: HAF/LFH/MTF Seminar 18.10.1995

Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

Hovedtema:

En fornuftig og akseptabel arbeidsdeling mellom sykehusenes og leverandørenes medisinsk tekniske avdelinger.

Arbeidsoppgavene omfatter i store trekk arbeide i forbindelse med medisinsk teknisk utstyr:

  • Montasje og installasjon
  • Service og vedlikeholdsavtaler
  • Akuttservice
  • Kontrolloppgaver og oppdateringer
  • Opplæring

Det forutsettes at leverandørene har ansvaret for følgende oppgaver:

  • Montasje og installasjon
  • Garantiarbeide
  • Oppdateringer

Les mer om HAF/LFH/MTF dagsseminar, Forslag til foredragsholdere, samt Program til seminaret i:

HAF,LFT,MTF seminar 18. Oktober i Oslo

Endagsseminar i Oslo,18.10.1995

MTF har fått vedlagte invitasjon til å være medarrangør av et seminar i Oslo 18. Oktober, 1995.

Tema er:

Arbeidsdelingen mellom sykehusenes og leverandørenes medisinsk tekniske avdelinger.

Det trenges:

  • en respons på at alle skal være med
  • forslag til personer som ville kunne ha en mening om dette tema og evnen til å uttrykke denne mening godt og konstruktivt. Innspill fra medlemmer kan være aktuelle under flere av punktene på det foreslåtte program

Endagsseminar i Oslo 18. Oktober