Notat – Klinikkingeniør MTF – Diskusjonsutkast

NOTAT

Fra: Arne Rettedal
Til: Styret for MTF (Sak 20/95)

Diskusjonsutkast: Klinikkingeniør MTF

Om Ingeniørtittel:

Ingeniør er en ubeskyttet tittel. Høgskoleingeniør er en myndighetsbeskyttet tittel. Klinikkingeniør MTF er en foreningsbeskyttet tittel.

Krav for klinikkingeniør MTF:

Hovedkrav: Formell ingeniør + PE-samtykke + en prøve i basale sikkerhetsaspekter vedrørende MTU.

Les resten av innholdet i:

Notat-Klinikkingeniør MTF

 

MTF-godkjente klinikkingeniører

NOTAT

Fra: Arne Rettedal
Til: Medisinsk Teknisk Forening

MTF-godkjente klinikkingeniører

Bakgrunn:

Medisinsk-tekniske ingeniører har nå eksistert i mange år som en arbeidstakergruppe i og utenfor norske sykehus. Tittel har vært ingeniør, men på folkemunne har de gjerne vært omtalt som «medisin-teknikkere».

Forholdende rundt fagfeltet medisinsk teknikk har vært under kontinuerlig utvikling og endring, og derfor er det muligens på tide å så og si ajourføre endel formelle forhold rundt «medisinteknikerne».

Les resten av innholdet i:

Notat-MTF-godkjente klinikkingeniører

MTF/NFBT «Utdannelseskomité»

Personer som fikk dette brevet ble foreslått på felles styremøte 24 august 1992 som medlem av MTF/NFBT’s «utdannelseskomité».

Elektrisitetstilsynet har kommet med et utspill om at foreningene får utforme visse sider ved ET-godkjenning av personer som selvstendig kan reparere elektromedisinsk utstyr.

Det blir avholdt en møte med ET-EMU om saken på Elektrisitetstilsynets kontorer 9. februar kl 1300.

MTF,NFBT Utdannelseskomite

Vedrørende ET-autorisasjon

Fra: Ståle Lybekk (MTF)
Til: Elektrisitetstilsynet

 

MTF takker for brevet vedrørende ET-autorisasjon. MTF er interessert i å delta i dette arbeidet. MTF/NFBT har foreslått en egen utdanningskomiteé for å ivareta foreningens interesse. Det er ikke helt avklart hvem som skal være med. Dette vil bli tatt opp på foreningens styremøte den 9. februar.

Vedrørende ET-autorisasjon

Om ET-autorisasjon

ET-EMU vurderer å innlede til samtaler med de aktuelle foreningene, eventuelt også foreningen for medisinsk strålefysikk. Hensynet av Elektrisitetstilsynet er å ta opp spørsmålet om foreningene vil være interesserte i å administrere autorisasjonsordningens praktiske sider på samme måte som endel andre interessegrupper administrerer ordninger for sine medlemmer.

ET-EMU ber om at foreningens styrer ta kontakt med ET-EMU for å avtale et felles møte vedrørende saken.

Om ET-autorisasjon

Autorisasjon – ET-godkjenning

Elektrisitetstilsynet – enhet for medisinsk utstyr, ET-EMU, – har overtatt hovedansvaret for vurdering av søknader og tildeling av autorisasjon etter Forskrifter om faglig utdanning for «Reparatører av elektromedisinsk utstyr».

Det har pågått en kontinuerlig debatt om autorisasjonsspørsmålene i fagmiljøene i flere år. Praksiskravet for autorisasjon ført til at ingen uten en viss erfaring fra helseinstitusjoner har fått den allmenne autorisasjonen.

Nå vurderes det å omlegge realistiske krav til teoretisk utdannelse og rimelige krav til praksistid og innhold.

Les mer om fagkomiteén i:

Autorisasjon-ET-godkjenning