Nye styrekandidater til MTF

Medisinsk teknologisk forening (MTF) er en ideell forening, som skal representere de medisinsk teknologiske fagmiljøene i Norge.
MTF har som formål å knytte sammen landets medisinsk teknologiske fagmiljøer; herunder medisinsk teknologiske avdelinger ved våre sykehus, leverandører av medisinsk teknologisk utstyr (MTU), ulike helseinstanser og utdanningsinstitusjoner innen medisinsk teknologi.
MTF har en ambisjon om å være en relevant aktør og ønsket samarbeidspartner for våre helseinstanser.
Styrearbeidet i MTF omfatter utvikling av MTFs strategi i forhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter og føringer gitt av generalforsamlingen (GF). Videre har styret et eierforhold for gjennomføring av de årlige landsmøtene og eventuelle fagsymposier.
Styret kan også utnevne ulike fagråd til arbeid med konkrete/spesifikke saker, som eksempelvis utdanning/etterutdanning.
Styret i MTF skal ha en god helseregionsfordeling og har som intensjon å møtes hver måned, med unntak av sommerperioden. Anslagsvis er det ti (10) møter pr år.


For perioden 2022-2024 er det nå behov for tre (3) nye kandidater til styret.
Ved å sitte i MTFs styre har du mulighet for å påvirke og beslutte retningen til MTF.
Hvis du syns dette høres interessant ut eller har ytterligere spørsmål – send en e-post til valgkomiteens medlemmer. Svarfrist torsdag 05.mai.


Valgkomiteen kan nås på følgende e-postadresser:

Elin Berg Chruickshank Rubach – elruba@ous-hf.no

Malvin Oddvar Gismervik – malvin.oddvar.gismervik@nordlandsykehuset.no

Kirst Legernes – kirst.legernes@helse-bergen.no

Vi håper å høre fra deg!
Hilsen MTFs valgkomité

Besøk i Danmark

Styreleder har besøkt DMTS – Dansk medichoteknisk selskap – sitt landsmøte i Beændstrup ikke langt fra Horsens. Deres møte likner mye på vårt va erfaringen. Det var fine foredrag, stor utstilling og deltakerantall omtrent som i Norge.

DMTS har imotsetning til oss sitt møte på et fast sted, samme lokasjon hvert år. Nå er Danmark noe enklere å reise i enn Norge, så ikke så underlig kanskje.

Våre danske kolleger har fått med seg studenter i sin forening. Det sitter studenter i styret, de hadde sterkt redusert pris på deltakelse på møtet og det var lagt opp til egne foredrags- og poster-konkuranser med pengepremier for studenter. Kanskje en ide for oss. Samarbeide og kjennskap til våre nordiske kolleger er uansett verdifullt.

Velkommen MTF’ere

MTF ønsker å ha et dynamisk nettsted med nyheter og informasjon til medlemmene.

Vi vil også tiltrekke oss nye medlemmer ved å vise mer om hvem vi er og hva vi gjør. For å få til dette er foreningen avhengig av innspill fra dere som er inne på sidene våre. Bruk kommentarfeltet til tips, til ris og ros eller til å ytre en mening om oss og vårt fagfelt.

Vet du noe vi andre ikke vet, har du ønske om kurs eller har du tema til program på landsmøtet eller symposium?

Benytt anledningen til å fortelle oss hvordan vi kan bli en spennende forening med et innhold som interessere deg.