Om Medisinsk Teknisk Forening

Medisinsk Teknisk Forening ble stiftet 1. mai 1984 som en yrkessammenslutning. Org.nr. 980 484 440..

MTF er en faglig ideell forening som skal representere de medisinsk teknologiske fagområdene og miljøene i Norge.

Foreningen skal søke et nært faglig samarbeid med andre norske og internasjonale organisasjoner innen helsesektoren samt offentlige myndigheter, sykehuseiere m.v.

Formål

Foreningen ønsker å:

  • fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdet bio-medisinsk teknikk og skape større forståelse for fagene og den sikkerhetsfilosofi de er basert på
  • styrke de medisinske tekniske og faglige kvalifikasjonene til de som arbeider innen fagområdene
  • stimulere til forskning innen fagfeltene
  • være et felles samlingspunkt – både faglig og sosialt – for alle som arbeider innen fagområdene foreningen representerer.

Aktiviteter og organer der MTF er representert

MTF er involvert i en rekke aktiviteter knyttet til ulike sider av forvaltning, utvikling, anskaffelse og bruk av medisinsk teknisk utstyr, samt kurs- og opplæringsvirksomhet. Blant de viktigste aktivitetene kan følgende nevnes:

Landsmøtet med generalforsamling

Landsmøtet samler et stort antall deltagere fra hele landet. En rekke interessante og aktuelle foredrag, samt utstilling av siste nytt innen medisinsk teknologi, gjør arrangementet til årets viktigste begivenhet for det medisinsk tekniske miljøet.

Tidsskriftet Helse – Medisin – Teknikk (HMT)

MTF er representert i fagredaksjonen og er medansvarlig i tidsskriftet HMT sammen med Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF), Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL), Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforbund (NSH). Add media Publishing er utgiver.

Fagtidsskriftet dekker følgende stoffområder:

  • helse
  • helsepolitikk
  • sykehusdrift
  • medisinsk teknikk
  • ledelse
  • økonomi