Styret

Styret i Medisinsk Teknologisk Forening 2019.


LEDER

Rolf Willy Figenschou
Nosyko AS


NESTLEDER

Stine Louise Johannessen
Sykehuset Østfold


KASSERER

John Ragnar Hørthe

Oslo universitetssykehus


kari-berg-500x620SEKRETÆR

Kari Berg
St.Olavs Hospital


bard-henningsen-500x620STYREMEDLEM

Bård Henningsen
Oslo universitetssykehus


VARAMEDLEM

Iqbal Singh Virdee
Haukeland universitetssykehus


VARAMEDLEM

Nils Otto Pleym
Helse Finnmark


oystein-jensen-500x620FAGREDAKTØR FOR HMT

Øystein Jensen
Oslo universitetssykehus


Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre