Styret

Styret i Medisinsk Teknologisk Forening 2021/22.


LEDER

Rolf Willy Figenschou

Pensjonist

 


NESTLEDER

Nils Otto Pleym

Helse Finnmark


KASSERER

Trond Klevjer

Oslo universitetssykehus

 


kari-berg-500x620
STYREMEDLEM

Kari Berg

St.Olavs Hospital

 


STYREMEDLEM

Iqbal Singh Virdee

Haukeland universitetssykehus


VARAMEDLEM 

Trond Nilsen

Helgelandssykehuset


VARAMEDLEM

Charanjit Singh Jhutti

Nosyko


SEKRETÆR

Nils Otto Pleym

Helse Finnmark


Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre