Styret

Styret i Medisinsk Teknologisk Forening 2019/20.


LEDER

Rolf Willy Figenschou

Pensjonist


NESTLEDER

Stine Louise Johannessen

NosykoAS


KASSERER

John Ragnar Hørthe 

Oslo universitetssykehus


kari-berg-500x620
STYREMEDLEM

Kari Berg

St.Olavs Hospital


bard-henningsen-500x620
VARAMEDLEM

Bård Henningsen

Oslo universitetssykehus


VARAMEDLEM

Iqbal Singh Virdee

Haukeland universitetssykehus


SEKRETÆR

Nils Otto Pleym

Helse Finnmark


oystein-jensen-500x620FAGREDAKTØR FOR HMT

Øystein Jensen

Pensjonist


Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre