Styret

Styret i Medisinsk Teknologisk Forening 2018.


LEDER

Rolf Willy Figenschou
Nosyko AS

 

 


NESTLEDER

Stine Louise Johannessen
Sykehuset Østfold

 

 


KASSERER

John Ragnar Hørthe

Oslo Universitetssykehus

 

 


kari-berg-500x620SEKRETÆR

Kari Berg
St.Olavs Hospital

 

 


bard-henningsen-500x620STYREMEDLEM

Bård Henningsen
Oslo Universitetssykehus

 

 


VARAMEDLEM

Elin Vorren
Universitetssykehuset Nord-Norge

 


VARAMEDLEM

Nils Otto Pleym
Helse Finnmark

 

 


oystein-jensen-500x620FAGREDAKTØR FOR HMT

Øystein Jensen
Oslo Universitetssykehus

 

 


 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre