Prioriterte tiltak 2014-2015

MTFs Landsmøte 2014 ble informert om Styrets Handlingsplan/ prioriterte tiltak 2004-2015 og Generalforsamlingen ble orientert om det samme:

 

Prioriterte tiltak 2014-2015