Primæroppgave 1 — Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem (ikon)Vi er ansatt i sykehus, annen offentlig virksomhet eller hos utstyrs-leverandører. Vi kan sammenlignes med «olje i maskineriet». Er du en av oss?

[button link=»http://www.medisinskteknologiskforening.no/bli-medlem/»]Bli medlem[/button]