Svarslipp

Interimstyret for forening for medisinsk teknisk personell v/overingeniør Rune Fensli, Medisinsk teknisk avdeling, Aust-Agder Sentralsjukehus.

Deres redegjørelse av april 1984 vedrørende det pågående arbeid med opprettelse av en faglig forening for medisinsk teknisk personell er mottatt. Fremtidig informasjon fra interimstyret ønskes sendt til Sykehusutvalget i NITO, Kommuneavd. v/ Berit Øen, Aker sykehus, Oslo.

En ønsker et samarbeid om følgende saker: Informasjon om kurset, konferanser innen foreningen.

Svarslipp