Statutter – Fondet for Medisinsk Teknisk Forening

7 paragrafer av statutter til Fondet for MTF:

  1. Fondet er opprettet ved vedtak av MTF’s generalforsamling 1988. Fondets midler skaffes til veie ved donasjoner fra firma til MTF.
  2. Det er Kassereren i MTF som skal føre fondets regnskap, som revideres av MTF’s revisor. Revidert regnskap og årsmelding legges fram ved MTF’s generalforsamling.
  3. Formålet med de midler som årlig står til disposisjon er å fremme å støtte medisinsk teknisk arbeid blandt medlemmene i MTF.

Les resten av innholdet i:

Fondet for MTF, statutter

Kommentarer til styrets årsmelding og forslag til vedtak

Fra: Jan Holteng (styret i MTF)
Til: Øystein Jensen (styret for NFBT)

 

Det vises til NFBS’s brev av 3. september 1986 stilet til generalforsamlingen 1986 i MTF. Brevet har vært drøftet på styremøte.

Styret har noen formelle innvendinger mot brevet. Dette inneholder en kommentar til årsmeldingen og fremmer et forslag med hensyn til foreningens fremtidige aktivitet. Medlemskap i MTF er personlig og derfor er det kun medlemmer som har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen og ikke andre foreninger. NFBT’s brev kan derfor ikke legges frem på generalforsamlingen til behandling på vanlig måte.

Les resten av innholdet i:

Kommentarer til styrets årsmelding og forslag til vedtak