MTF’s landsmøte år 2001

Styret i MTF arbeider med å finne arrangør av MTFL 2001. Det er allerede bestemt at MTFL 2002 skal arrangeres i Bergen.

Styret ønsker derfor å spørre Kirkenes sykehus om de er interessert i å være arrangør av MTFL 2001.

Ved tidligere landsmøter har antall utstillere vært i størrelsesorden 30-40 og en kan regne med 200-250 deltakere.

MTF’s landsmøte år 2001

Søknad om midler fra MTF’s fond

Alan Fields, daglig leder for NKKN (Medisinsk teknisk avdeling) ønsker å rette en søknad om tildeling av midler fra MTF’s fond for 1995. Midlene skal brukes til å dekke reise- og oppholdsutgifter for en kinesisk delegat for deltakelse i møte i ISO/TC 210/WG 3 Nomenclature, som skal avholdes i Bergen 13.-15.09.1995.

Personen som søkes om midler er medisinsk-teknisk ingeniør ved Testing Center of State Bureau of Pharmaceutrical Administration of China (Ren Xiaoli).

Årsaken til at det fremmes søknaden, er at ansattes arbeidsgiver er meget knappet med økonomiske ressurser, som begrenser muligheter for å få delta i internasjonalt arbeid. Det bør være et mål for MTF å styrke internasjonale forbindelser.

Søknad om midler fra MTF’s fond

Ang. forvaltning og kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr

MTF har som kjent nylig avholdt sitt landsmøte i Bergen. På dette møtet kom det frem informasjon om arbeider som pågår i relasjon til forvaltning og kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr.

Foreningens medlemmer vil ventelig stå sentralt når systemer skal iverksettes ved de enkelte sykehus. Det vil være naturlig at MTF deltar i et nærmere samarbeid når slike systemer skal utarbeides.

Ang. forvaltning og kvalitetssikring av MTU