Brev fra Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad

Fra: Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralsykehuset vil anbefale at prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» bli iverksatt, og ansatte ved Sentralsykehusets medisinsk-tekniske avdeling stilles til disposisjon som deltakere i prosjektet.

Et brev fra Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad

Konstituerende generalforsamling/Medlemskap i MTF

Fra: Per W. Torgersen sekretær i MTF
Til: Deltakere på konstituerende generalforsamling og personer som har sendt registreringsskjema til interimstyret

 

Vedlagt oversendes referat fra konstituerende generalforsamling i MTF, samt bankgiroblankett for innmelding i foreningen.

Det finnes ikke vedlagte referat og bankgiroblankett, derfor er det umulig å referere fra disse dokumentene.

Konstituerende generalforsamling,medlemskap i MTF