Referat fra styremøte, 24.11.1993

Sted: Elektrisitetstilsynet.

Saksliste:

20/93   Godkjenning av møteinnkalling.

21/93   Godkjenning av Referat fra forrige styremøte, 03.09.93.

22/93   Referatsaker.

23/93   FSTL, Forum for sykehusets tekniske ledere. Hva bør MTF gjøre.

24/93   Clinical Engineer, Ref. brev fra Alan Fields.

25/93   Ubrukte fondsmidler tildelt Alan Fields.

26/93   NKKN Engelsk bok.

27/93   Kurs i nasjonalt kodeverk, type registrering.

28/93   Kort orientering om MTF -94.

29/93   Eventuelt.

Referat fra styremøte, 24.11.1993

 

Møteinnkalling, 24.11.1993

Sted: Elektrisitetstilsynet.

Saksliste:

20/93   Godkjenning av innkallingen.

21/93   Godkjenning av referat 3.9.93.

22/93   Referatsaker.

23/93   FSTL og forum for medisinske tekniske ledere.

24/93   Clinical Engineer.

25/93   Utbrukt fondsmidler 93.

26/93   NKKN og engelsk bok.

27/93   Kurs i det nasjonale kodeverket, type registrering.

28/93   Kor orientering MTF -94.

29/93   Eventuelt.

Møteinnkalling, 24.11.1993

 

 

MTF/NFBT «Utdannelseskomité»

Personer som fikk dette brevet ble foreslått på felles styremøte 24 august 1992 som medlem av MTF/NFBT’s «utdannelseskomité».

Elektrisitetstilsynet har kommet med et utspill om at foreningene får utforme visse sider ved ET-godkjenning av personer som selvstendig kan reparere elektromedisinsk utstyr.

Det blir avholdt en møte med ET-EMU om saken på Elektrisitetstilsynets kontorer 9. februar kl 1300.

MTF,NFBT Utdannelseskomite

Til styrets medlemmer i MTF

Til styrets medlemmer i MTF

Nå starter MTF opp med nye ark og fargestifter og håper alle medlemmer er klare til ny innsats i foreningen. Medlemmene skal ha fått tilsendt kopi av brev fra Elektrisitetstilsynet vedrørende ET-autorisasjon. Nå får alle medlemmene kopi av høring vedrørende kvalitetssikring om skader, uhell og klager i helsetjenesten.

 Et brev til styrets medlemmer i MTF

Om ET-autorisasjon

ET-EMU vurderer å innlede til samtaler med de aktuelle foreningene, eventuelt også foreningen for medisinsk strålefysikk. Hensynet av Elektrisitetstilsynet er å ta opp spørsmålet om foreningene vil være interesserte i å administrere autorisasjonsordningens praktiske sider på samme måte som endel andre interessegrupper administrerer ordninger for sine medlemmer.

ET-EMU ber om at foreningens styrer ta kontakt med ET-EMU for å avtale et felles møte vedrørende saken.

Om ET-autorisasjon