Brev – Klinikkingeniør

Fra Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)
Til Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)

 

Diskusjonen rundt læremidler til etterutdanningskurser.

Erik Fønstelien foreslår å angi innhold av pensum og omtrentlig sidetall.  Det ønskes ikke noen utdannelseskrav utenom det formelle «samtykke» (NVE-godkjenning, ET-godkjenning). Samtykke krever minimum teknisk fagskole (etter forskrift).

Les kommentarer til høringsutkastet i:

Klinikkingeniør

 

Notat – «Utdanningsgruppa» under Medisinsk Teknisk Forening

Kommentarer til styremøte i MTF (12.september 1996) og retningslinjer for ordning av praksis for «ET-godkjenning» – samtykke – til å foreta reparasjon og service på elektromedisinsk utstyr (Oslo mars 1995). Det vedlegges kommentarer om praksisplasser.

På styremøtet kommet det forslag om:

  •  spesialist på høgspenningsutstyr
  •  «Clinical engineer»
  •  medisinsk IT-spesialist
  •  teknisk biokjemi

Det vil diskuteres eventuelle krav til prøver, skriftlige rapporter, erfaring, praksis m.v. Styret i MTF vil etablere et forum for den skisserte debatten om autorisasjonsformer.

I retningslinjer beskrives ordningen av praksis som kreves for samtykke (ET-godkjenning) for å foreta selvstendig service og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. Det ble bestemt at ordningen overvåkes av et råd med 3-5 medlemmer. Rådet består av Arne Rettedal (Høgskolen i Rogaland), Sverre Grimnes (Rikshospitalet), Jørn Norvik (Produkt- og Elektrisitetstilsynet).

For å få samtykke – formell autorisasjon fra myndighetene, skal det foreligge tre moduler:

  •  en tilfredsstillende teoretisk utdannelse
  •  minst treårs relevant praksis – fra godkjent praksisplass
  •  bestått en skriftlig prøve basert ovenstående litteratur

I vedlegget til retningslinjer gis forslag om praksisplasser.

Utdanningsgruppa under MTF

Årsrapport 1995

I henhold til avsnitt 7 i Retningslinjer for ordning av praksis for «ET-godkjenning» – samtykke – til å foreta reparasjon og service på elektromedisinsk utstyr (Versjon mars 1995), skal sekretariatet utarbeide en årsrapport som stiles til samtlige praksisplasser og til interessentene MTF, NFMF, NOBI, OREE og Rikstrygdeverket. 

Det er laget halvårsrapporter til rådsmedlemmene. Det har blitt diskutert om sekretariatet kan påta seg oppgavene med å utvide ordningen til å omfatte uformelle autorisasjoner, fagdifferensierte og/eller nivådifferensierte.

Det vedlegges pensumliste for skriftlig prøve til praksisordningen/samtykke. Sekretariatet vil kreve et gebyr for prøve.

Årsrapport 1995

MTF/NFBT «Utdannelseskomité»

Personer som fikk dette brevet ble foreslått på felles styremøte 24 august 1992 som medlem av MTF/NFBT’s «utdannelseskomité».

Elektrisitetstilsynet har kommet med et utspill om at foreningene får utforme visse sider ved ET-godkjenning av personer som selvstendig kan reparere elektromedisinsk utstyr.

Det blir avholdt en møte med ET-EMU om saken på Elektrisitetstilsynets kontorer 9. februar kl 1300.

MTF,NFBT Utdannelseskomite