Komité for Medisinsk Teknikk

Biomedisinsk Teknikk er i gang med en egen kursvirksomhet – Biomedisinsk Teknisk Etterutdannelse (BTE).

Biomedisinsk Teknikk tror at et engasjement fra dens side i NIF’s planer vil virke uheldig for allerede etablerte kursaktivitet. I hovedsak skyldes dette den begrensede økonomi i helsevesenet, og dermed de muligheter man har for å trekke deltakere til mange kurs.

Biomedisinsk Teknikk stiller seg derfor fortsatt avventende til NIF’s komité for Medisinsk Teknikk og tror ikke det er grunnlag for en så stor samlet kursaktivitet som ville bli resultatet av NIF’s engasjement på toppen av den allerede eksisterende aktivitet.

Komite for Medisinsk Teknikk

Faglig samarbeid i spørsmål omkring apparaturproblematikk

Norsk Hjelpepleierforbund ser det positivt at forbundets yrkesgruppe får tilbud om etterutdanning, faglige kurs o.l.

Imidlertid har hjelpepleierne liten befatning med det medisintekniske utstyr i helseinstitusjonene. Der de har befatning med et er Norsk Hjelpepleierforbund interessert at de blir best mulig skolert for riktig bruk av utstyret.

Dersom det legges opp til kursvirksomhet som er av verdi for forbundets yrkesgruppe er Norsk Hjelpepleierforbund interessert i et samarbeid.

Faglig samarbeid i spørsmål omkring apparaturproblematikk