2 Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Radiografforbund’s strålevernutvalg er i Aftenposten 9.5.84 blitt kjent med at MTF er startet.

Norsk Radiografforbund ber om opplysninger om den nystartede foreningen. Forbundet er også interessert i programmet for opplæringskurset, og om mulig referat fra samlingen i Fevik.

2 Et brev fra Norsk Radiografforbund

Konstituerende generalforsamling, 7.05.1984

Sted: Strand hotell, Fevik

Saksliste:

 1. Møteinnkalling/saksliste.
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Avstemningprosedyre/godkjennelse av forhåndsstemmer.
 4. Forslag om opprettelse av en medisinsk teknisk forening.
 5. Formålsparagraf.
 6. Medlemskap i foreningen.
 7. Godkjenning av medlemmer.
 8. Lover for foreningen.
 9. Valg: formann, sekretær, styremedlemmer, varamenn, revisor, valgkomite.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Budsjett.
 12. Utgivelse av tidsskriftet.
 13. Arrangement av landsmøte 1985.

Referat fra konstituerende generalforsamling 1984

Referat fra konstituerende styremøte, 1984

Sted: Strand hotell, Fevik.

Saksliste:

1/84   Arbeidsprogram/styremøter.

2/84   Fordeling av oppgaver.

3/84   Status-oppsett fra Interimsstyret.

4/84   Referat fra konstituerende generalforsamling: til deltakere og til firma/offentlige institusjoner/nye medlemmer.

5/84   Pressemelding.

6/84   Brevpapir.

7/84   Postadresser, postfordeling.

8/84   Økonomi: hovedkasse, tidsskrift, prosjekter, komiteer.

9/84   Kursopplegg.

10/84   Komité for registreringssystemer.

11/84   Forhold til andre foreninger og institusjoner.

12/84   Faglig tidsskrift.

13/84   Eventuelt.

Referat fra konstituerende styremøte, 1984

 

Pressemelding

Fra: Medisinsk Teknisk Forening (styremedlem Jan Holteng)
Til: Norsk Telegrambyrå A/S; Ingeniør-Nytt Teknisk ukeblad.

 

MTF mener at pressemeldingen er av stor interesse for Deres lesere og ber om at den inntas i Deres tidsskrift.

Vi gjør oppmerksom på at Agderposten i Arendal på konstituerende generalforsamling tok bilder av foreningens styre.

Personell innen medisinsk teknisk virksomhet ved landets helseinstitusjoner stiftet mandag 7. mai 1984 Medisinsk Teknisk Forening (MTF). På konstituerende generalforsamling ved Strand Hotell, Fevik deltok ca. 50 personer fra et stort antall av landets sykehus.

Les mer om Medisinsk Teknisk Forening i:

Pressemelding

Sakspapirer til konstituerende generalforsamling, 7.05.1984

Sted: Strand hotell, Fevik

Saksliste:

 1. Møteinnkalling/saksliste.
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Avstemningprosedyre/godkjennelse av forhåndsstemmer.
 4. Forslag om opprettelse av en medisinsk teknisk forening.
 5. Formålsparagraf/målsetting.
 6. Medlemskap i foreningen.
 7. Godkjenning av medlemmer.
 8. Lover for foreningen.
 9. Valg: formann, sekretær, styremedlemmer, varamenn, revisor, valgkomite.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Budsjett.
 12. Utgivelse av tidsskriftet.
 13. Arrangement av landsmøte 1985.

Sakspapirer til konstituerende generalforsamling 07.05.1984