Program til landsmøtet i Fredrikstad, 10.-12. mai 1993

Det ble bl.a. tatt opp spørsmål om:

 • Orientering om AMK sentraler nåtid-fremtid
 • Samarbeid/konsekvenser for Medisinsk teknisk avdeling
 • Informasjon om kvalitetskontroll om melderutiner med den nye organiseringen ved Nordan
 • Operasjonslys, hvordan måle kvalitet, lystyrke osv.

Det er vedlagt kommentarer til programmet.

Program til landsmøtet i Fredrikstad, mai 1993

Møteinnkalling til generalforsamling,10.03.1993

Sted: Hotell City, Fredrikstad.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent og 2 desisorer.
 4. Årsberetning – MTF.
 5. Regnskap og revisors beretning.
 6. Budsjett 1993.
 7. Valg: styre, redaktør, revisor, valgkomite.
 8. Årskontingent.
 9. Landsmøte 93/94.
 10. Andre saker.

Møteinnkalling generalforsamling mars 1993

Brev fra Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad

Fra: Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralsykehuset vil anbefale at prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» bli iverksatt, og ansatte ved Sentralsykehusets medisinsk-tekniske avdeling stilles til disposisjon som deltakere i prosjektet.

Et brev fra Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad