Årsrapport 2011

Årsrapport 2011 – Sekretariatet for undervisningsrådet. Medisinsk Teknisk Forening.

Rapporten handler om nedgangen i antall kandidater som ønsker å få et skriftlig bevis på ekstra kompetanse ut over det offentlige «samtykke». Undervisningsrådet forutsetter at grunnen til nedgangen ligger i den negative fokuseringen på helsevesenet i media, slik som: økonomiske problemer, saker om svindelforsøk osv. Konsekvensen er begrensede ressurser til videreutdanning.

MTF vil stå som ansvarlig organisator for arbeidet med å utvikle et kurstilbud som kunne gi nødvendig elektrofaglig kompetanse til kandidater som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i sin grunnutdannelse.

Undervisningsrådet består av leder Arne Rettedal, Universitetet i Stavanger, Ragnar Nedregård, Gjøvik, John S. Olsen, Tromsø, Jan Randa, Bergen, Sverre Bergmann, Trondheim, og Erik Fønstelien, sekretær.

Årsrapport 2011

Årsrapport 1993

Årsrapport MTF perioden Mai 1992 – Mai 1993:

Styret:

Det er avholdt fire styremøter.  Det ble utarbeidet felles uttalelser til høringsforslag:

  • Rapport om medisinsk utstyr
  • Kvalitetssikring
  • Tilsyn og Meldetjeneste juli 1992.

Sammenslåing av NFBT og MTF:

Dette ble behandlet av MTF’s generalforsamling på Gjøvik.

Kursvirksomhet:

Det ble avhold en svært lav profil med å arrangere kurs. Imidlertid har styret nedsatt et eget utvalg som skal se nærmere på tema. Det ble konkludert at skulle lages en skisse for hvordan opplæring/praksis/prøve kan organiseres.

Årsrapport MTF i perioden mai 1992-mai 1993

MTF – Landsmøte 1992

I samarbeid med NFBT, avholder MTV sitt landsmøte på Gjøvik. Kurset i anatomi/fysiologi, som hadde pause i fjor, avsluttes med denne tredje foreleseningsrunden. Forelesere blir som tidligere Arne Rettedal og Helge Bergslien.

Landsmøtet vil gå av stabelen i tidsrommet 3.-5. juni 1992 på Gran Hotel. Det blir satt opp en utstilling med et utvalg av medisinsk utstyr, som er /blitt tilgjengelig på det norske markedet.

Landsmøte 1992

1 Innkalling til styremøte

På styremøte den 20. januar 1992 blir diskutert:

  1. Utkastet vil vedtekter for paraplyorganisasjon. Videre forhandlingsstrategi etc.
  2. Avtaleutkast til den praktiske siden av sammenslåingen.
  3. Generalforsamling/årsmøte. MTF (den gamle foreningen) skal ha sitt årsmøte på Gjøvik 3-5 juni 1992.
  4. Info/eventuelt

1 Innkalling til styremøte

 

Brev vedrørende planlegging av årsmøte, 1991

Fra: Ståle Lybekk
Til: Øystein Jensen

 

Det må settes i gang planlegging av årsmøte/landsmøte våren 91. En del praktiske spørsmål rundt dette arrangement som må avklares. Tidspunkt foreslås til 22-24 april (ikke helt avklart med Kristiansand).

Kristiansand kunne tenke seg å ha en dag med presentasjon av det nye sykehuset.

Et brev ang. møteinnkalling