Erfaringer etter MTF’s landsmøte i Haugesund

Notat til møte i programkomiteen for MTF-96 15.06.1995.

Foredragsholdere

Det må presiseres i brev at de selv må bestille billett. Det må også presiseres eksakt hva de får dekket av sine utgifter (reise, seminar, måltid, overnatting).

Deltakere

I innbydelsen må det oppgis avbestillingsfrist og evt. gebyr. Avkryssingsfelt for alle seminarer/aktiviteter.

Utstillere

Det må presiseres at det kan gis tilsagn om andre størrelser på stand. Det bør presiseres at firmaansatte/firmagjester kan delta i utstillingen uten å være påmeldt.

Hotellet

Stor lette i arr. arbeid ved å la hotellet ta seg av matbilletter, festmiddag og sos.arr. (påmelding og betaling). Dette kan dermed gå utenom regnskapet.

Dataprogram

Bør foreningen ha en egen PC med kursprogrammet ferdig installert?

Les oversikten over inntekter og utgifter i:

Erfaringer etter MTF’s landsmøte i Haugesund

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling mandag 8. mai 1995.

Sted: Rica Maritim hotell, Haugesund

Saksliste:

  1. Referat fra møtet 27.1.95.
  2. Kampskrift med navneforslag (vedlagt).
  3. Regionale aktiviteter (vedlagt notat fra HR-IV).
  4. Oppsummering fra møte om risikoanalyse.
  5. Framdriftsplan.
  6. Økonomi, budsjett.

Les innholdet av:

  • Prosjektbeskrivelse. Risikobasert medisinsk teknisk vedlikehold
  • Møtereferat

i:

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring…

Brev fra Fylkessjukehuset i Haugesund

Fra: Fylkessjukehuset i Haugesund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

MTF har skrevet et brev hvor foreningen har skissert et prosjekt med tanke på kvalitetssikring/vedlikehold.

Henvendelsen er diskutert i sykehusets administrasjonsråd og en finner initiativet svært positivt og slutter seg gjerne til en anbefaling om at prosjektet må settes i gang.

Et brev fra Fylkessjukehuset i Haugesund

 

Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag

Interimstyret fikk følgende mandat på møtet i Haugesund 2.11.83:

«Forestå arbeidet med opprettelse av en faglig forening for personell som arbeider med reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og er ansatt ved norske helseinstitusjoner.

Det skal utarbeides forslag til målsetting og vedtekter for foreningen. Det skal inviteres til konstituerende generalforsamling så snart dette er praktisk mulig».

Interimstyret har gjort et stort og godt arbeid med denne saken. Likevel er det en del spørsmål som melder seg etter gjennomlesning av interimstyrets forslag.

Les videre om Interimstyrets forslag samt Endringsforslag i:

Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag