Utstilling på MTF’s landsmøte 1998

Fra: Haukeland sykehus
Til: Forhandlere av medisinsk utstyr

 

MTF’s landsmøte 1998 skal gå av stabelen 7. til 9. mai 1998 i Bergen. Det er Medisinsk teknisk avdeling ved Haukeland sykehus som står som arrangør.

Det ble registrert en del misfornøyde forhandlere med MTF-utstillingen i sin nåværende form – det har kommet fram ønsker om egne foredrag med firmapresentasjon og produktlinje, praktisk rettede servicekurs m.m.

Derfor blir det tatt utfordringen om å gjøre utstillingen til noe mer enn presentasjon av nye produkter.

Les resten av innholdet i:

Utstilling på MTF’s landsmøte 1998

 

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Arne Bøe og Alan Fields (Haukeland sykehus) har registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstysregristre for MTU. Praksisen for hvordan utstyr registreres er høyst forskjellig.

Dette burde være en veldig god sak for MTF å engasjere seg i. Prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for å så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt

Referat fra møte i NKKN 12.10.1995

Sted: Haukeland sykehus, Bergen

 1. Referat fra forrige møte (09.05.95).
 2. Økonomi.
 3. Søknad om videre drift av NKKN.
 4. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
 5. Gjenopprettelse av ekspertgrupper.
 6. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
 7. Utvidelse av nomenklaturet til andre kategorier.
 8. Prosedyrer/rutiner/kvalitetssikring.
 9. Korreksjon til informasjon utsendt av DANO-prosjektet.
 10. Eventuelt.

Referat fra møte i NKKN 1995

Søknad om midler fra MTF’s fond

Formann for MTF Arne Rettedal skriver et brev til Alan Fields (Medisinsk Teknisk Avdeling – Haukeland sykehus), hvor det beklages for at søknaden vedrørende midler fra MTF’s fond ikke ble realitetsbehandlet av styret. Det skyldes at søknaden kom midt i ferien.

En del av styrers medlemmer er noe usikre på de prinsipielle sidene ved søknaden og ville gjerne ha en grundigere diskusjon rundt dette.

Vedrørende søknad om midler fra MTF’s fond

Brev fra Sirkulasjonsfysiologisk laboratorium

Fra: Sirkulasjonsfysiologisk laboratorium
Til: Medisinsk teknisk avdeling, Haukeland sykehus

 

Vedlagt følger diverse forslag for kommende utgave av Medisinsk Teknikk.

 • Foreningsinformasjon
 • Kort historikk
 • NFBT’s målsetninger
 • NFBT – mer nødvendig enn noen gang
 • NFBT’s tilbud til medlemmene
 • NFBT medlemskap
 • Møtekalender

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Et brev fra Sirkulasjonsfysiologisk laboratorium

 

Referat, fellesmøte

Referat fra fellesmøte NFBT, NFMS, MTF. Haukeland sykehus, Radiofysisk avd.

Ang.: Samarbeide om kurs/etterutdannelse mellom de 3 foreninger.

Det ble foreslått følgende saksliste:

 1. Ordstyrer og referent.
 2. Mandat fra de 3 foreninger, rapportering.
 3. Tidsplanlegging frem til generalforsamlinger 88.
 4. Innsatsområder.
 5. Økonomi.
 6. Eventuelt.

Referat fra fellesmøte

 

 

Referat fra generalforsamling, 13.10.1986

Sted: Haukeland sykehus, Bergen

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forhåndsstemmer.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent og 2 desisorer.
 4. Årsberetning 1985/06 – MTF.
 5. Regnskap og revisors beretning.
 6. Medlemskontingent 1987.
 7. Budsjett 1986/87.
 8. Forslag om endring av vedtektenes § 4.1.
 9. Valg.
 10. Landsmøte 1987.
 11. Saker til orientering.

Referat fra generalforsamling 1986