1 Brev fra Telemark fylkeskommune

Fra: Telemark fylkeskommune
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Selv om Kragerø kombinerte helseinstitusjon er liten finnes det en god del medisinsk/teknisk utstyr her som til enhver tid bør være gjenstand for kontroll og vedlikehold av spesialister. En gir sin fulle tilslutning til iverksetting av MTF’s forslag til prosjektet: «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester».

1 Et brev fra Telemark fylkeskommune

Brev fra Rogaland fylkeskomune

Fra: Rogaland fylkeskommune
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Fylkeshelsesjefen er positiv til iverksettelse av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester». Utarbeidelse av et standardisert vedlikeholdssystem vil ventelig øke sikkerhetsnivået ved helseinstitusjonene.

En anser det naturlig at personer knyttet til teknisk sektor ved sykehus blir representert i referansegruppen.

Et brev fra Rogaland fylkeskommune

 

Presentasjon av MTF

MTF er en frittstående og selvstendig organisasjon som ble stiftet 7. mai 1984 av personell som arbeider innen fagområdet medisinsk teknikk ved norske helseinstitusjoner.

Foreningens formål er å:

  1. Fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdet medisinsk teknikk og å skape større forståelse for faget og den sikkerhetsfilosofi det er basert på.
  2. Styrke de medisinske og tekniske kvalifikasjoner til de som arbeider innen fagområdet.
  3. Øke sikkerheten ved bruk av medisinsk teknisk utstyr.
  4. Femme en samordning av rutiner – og organisasjonsmessige forhold som berører det medisinsk tekniske fagområdet.

Les resten av innholdet i:

Presentasjon av MTF