Avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og MTS

Det er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) – bestående av Norsk Teknisk Forening (MTF); Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) og Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) og Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening (NSH) og Helsetjenestens Lederforbund (HLF).

Avtalen er inngått om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på tidligere avtaler med de enkelte foreninger. SP har det fulle utgiveransvar for tidsskriftet HMT.

HMT planlegges utgitt med fra 6-12 nummer pr.år, og sendes til alle medlemmer av MTS, NSH og HLF i tillegg til andre betalende og fri abonnenter.

Les resten av innholdet i:

Avtale mellom Selvig Publishing og MTS

 

Referat fra styremøte i MTF, 20.06.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

31/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

32/96   Innkommet post og referatsaker.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96   Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

33/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 20.06.1996

Innkalling til styremøte, 20.06.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

31/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat og regnskap fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

32/96   Innkommet post og referatsaker.

  • Medical Workshop, Island
  • NBC96, Finland
  • BME-register
  • Møte vedr.Prosedyrebanken

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96   Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

33/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.06.1996

Referat fra styremøte i MTF, 24.04.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

Sak 20/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Innkommet post og referatsaker.

16/96   Spørreundersøkelsen.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

7/96 og 17/96   Samarbeid med Medicoteknisk selskap.

26/96   Telemedisin.

23/96   Dataassistert opplæring.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

29/96   Tid for neste styremøte.

30/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 24.04.1996

Referat fra Redaksjonskomitémøte HMT

Referat fra møte 27/10-94 ble gjennomgått uten spesielle kommentarer.

Salgsrapportene pr. 30/9 viser at salget i HMT ligger ca. kr. 100.000,- over budsjett. Tidsskriftet er tverrfaglig – medlemmene i de forskjellige foreningene leser om «hverandres» fagområder.

Forslag til tema i 1996:

  • Profesjoner innen helsevesenet
  • Nukleær medisin
  • Norskprodusert medisinsk utstyr osv.

Les resten av forslag til tema i 1996, samt tiltak som vil bli gjennomført for å markedsføre tidsskriftet bedre i:

Referat fra redaksjonskomitemøte HMT

Brev – Velkommen til Medisinsk Teknisk Forening

Med dette brevet følger det en del informasjon om MTF.

HMT er et foreningens fagblad og i nr. 1/94 side 12 finner man en nærmere presentasjon. Hvert år avholder MTF et landsmøte med generalforsamling.

MTF tilstreber seg å være en aktiv forening og har fått anerkjennelse hos de offisielle myndigheter, som benytter MTF som en høringsinstans.

Foreningen er en ideell forening som ikke er knyttet til hverken fagforening eller politisk parti. MTF har ca 330 medlemmer fordelt på medisinsk teknisk personell, leger, sykepleiere, forskere, firmaer og serviceingeniører.

Et brev – Velkommen til MTF