Ang. «Apparatregisteret» – Høringsnotat

Notatet inneholder en rekke vesentlige elementer til en kravspesifikasjon for et EDB-system for registrering av medisinsk teknisk utstyr.

Selv om en del sykehus allerede benytter EDB-systemer for registrering av medisinsk teknisk utstyr og vedlikehold, synes det å være et stort behov for forbedring og videreutvikling av disse systemene. En viss standardisering av EDB-systemene er også ønskelig da dette vil lette informasjonsutveksling.

Les resten av innholdet i:

Ang. Apparatregisteret – Høringsnotat