Kommentarer til styrets årsmelding og forslag til vedtak

Fra: Jan Holteng (styret i MTF)
Til: Øystein Jensen (styret for NFBT)

 

Det vises til NFBS’s brev av 3. september 1986 stilet til generalforsamlingen 1986 i MTF. Brevet har vært drøftet på styremøte.

Styret har noen formelle innvendinger mot brevet. Dette inneholder en kommentar til årsmeldingen og fremmer et forslag med hensyn til foreningens fremtidige aktivitet. Medlemskap i MTF er personlig og derfor er det kun medlemmer som har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen og ikke andre foreninger. NFBT’s brev kan derfor ikke legges frem på generalforsamlingen til behandling på vanlig måte.

Les resten av innholdet i:

Kommentarer til styrets årsmelding og forslag til vedtak

Pressemelding

Fra: Medisinsk Teknisk Forening (styremedlem Jan Holteng)
Til: Norsk Telegrambyrå A/S; Ingeniør-Nytt Teknisk ukeblad.

 

MTF mener at pressemeldingen er av stor interesse for Deres lesere og ber om at den inntas i Deres tidsskrift.

Vi gjør oppmerksom på at Agderposten i Arendal på konstituerende generalforsamling tok bilder av foreningens styre.

Personell innen medisinsk teknisk virksomhet ved landets helseinstitusjoner stiftet mandag 7. mai 1984 Medisinsk Teknisk Forening (MTF). På konstituerende generalforsamling ved Strand Hotell, Fevik deltok ca. 50 personer fra et stort antall av landets sykehus.

Les mer om Medisinsk Teknisk Forening i:

Pressemelding